اجرای موزاییک باید با زیرسازی درست انجام شود.

بعد از خرید موزاییک موردنظر، نوبت اجرای موزاییک است.

تا به اینجا دانستیم موزاییک یک نوع کفپوش است ، اما در هر سطحی مستقیما” قابل اجرا نمی باشد .

برای اجرای موزاییک روی هر سطحی ابتدا باید نوع زمین از نظر خشکی و رطوبت بررسی شود ، سپس مراحل زیرسازی مناسب آن صورت گیرد ، لذا مراحل زیر سازی با توجه به خاک محل مورد نظر به سه بخش تقسیم می شوند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

کف سازى در زمین‌های خشک

در ابتدا لازم است سطح مورد نظر صاف و متراکم شود ، بنابراین با ریختن یک لایه بتن با عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن ، به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر ، سطح اولیه را آماده کرده سپس آن را توسط تخته ماله ، صاف می نمایید ، بعد از این مرحله با استفاده از ملات ماسه سیمان یک پوشش نهایی ایجاد کرده و روی آن موزاییک کاری را اجرا نمایید.

کف سازى در زمین‌هایی با رطوبت کم (زمین‌های نیمه خشک)

جهت کف سازى این گونه زمین‌ها ، ابتدا خاک زیرین را میکوبند تا تراکم آن به ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد، سپس سنگ درشت یا سنگ رودخانه‌ای ، روی سطح پخش می کنند به اندازه ای که  به ضخامت حداقل۲۵ سانتی‌متر برسد.

در ادامه جهت به وجود آوردن سطحى تقریباً صاف و همینطور برای پر شدن فواصل بین قلوه سنگ‌ها ، با استفاده از شن ریز ، تقریباً یک سانتی‌متر روى قلوه سنگ‌ها را می بپوشاند.

مرحله بعد زمان ریختن بتن با عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن می باشد که به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر انجام می دهند و روی آن را با استفاده از تخته ماله صاف می نمایند.

سپس با استفاده از ملات ماسه سیمان با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، پوشش نهایى را ایجاد می کنند و در مرحله آخر سطح را با موزاییک می پوشانند .

 کف سازى در زمین‌های مرطوب

در این زمین‌ها به دلیل وجود رطوبت زیاد، قلوه سنگ‌ها به تنهایى نمی‌توانند از نفوذ رطوبت جلوگیرى نمایند.

لذا لازم است از عایق رطوبتى استفاده شود. ابتدا باید خاک زیرین کوبیده شود تا تراکم آن به ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد ، سپس قلوه سنگ درشت یا سنگ رودخانه‌ای به ضخامت حداقل ۲۵ سانتی‌متر را روی خاک پخش می نمایند تا سطحى تقریباً صاف به وجود آید.

بعد از آن جهت پر شدن فواصل، شن ریز را روى تمام سطح می ریزند تا تقریباً ۱ سانتی‌متر روى قلوه سنگ‌ها را بپوشاند.

در مرحله بعد بتن با عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر ریخته و روی آن را با تخته ماله صاف می نمایند.

بعد از آن ملات ماسه و سیمان لیسه‌اى ۱ با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات به ضخامت حداقل ۱ سانتی‌متر جهت فراهم کردن بستری برای عایق کارى روی سطح ریخته می شود.

در ادامه روی ملات ماسه و سیمان عمل قیر گونی انجام می شود.

و بعد از آن مجددا” ملات ماسه و سیمان لیسه‌اى با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات به ضخامت حداقل ۱ سانتی‌متر جهت محافظت از عایق کارى ریخته می شود و آن را پهن می نمایند و در مرحله آخر پوشش نهایی را با موزاییک انجام می دهند .

برای مشاوره، قیمت رقابتی و خرید موزاییک با کیفیت ، با  هوم استون در تماس باشید.