خواهشمند است با عنایت به جدید بودن محصول سنگ (موزاییک ) گرانیت مصنوعی هوم‌استون و ضخامت کم آن موارد زیر را هنگام نصب رعایت نمایید:

۱- درصورت امکان، نصب سنگ گرانیت پس از گچ‌کاری سفت و غیره انجام گیرد تا از شفافیت آنها کاسته نشود.

۲- محصول قبل از مصرف کاملا زنجاب شود.

۳- زیرسازی محل نصب با تراکم کافی انجام شود.

۴- درصورت استفاده سنگ گرانیت در محوطه باز و یا با سطح زیاد درز انبساط حداقل در هر۵ متر ایجاد گردد و درز یکنواخت ۲ تا ۳ میلیمتری جهت تک تک آن ها در نظر گرفته شود.

۵- به منظور اتصال کامل با کف، ملات مصرفی باید نرم ( ماسه تا حداکثر ۳میلیمتر) و با عیار ۳۵۰ m3/kg سیمان تهیه شود. ترجیحاً چسب بتن به ملات ماسه سیمان به نسبت لازم اضافه گردد.

۶- استفاده از چسب های مخصوص جهت نصب سنگ گرانیت نیز توصیه می‌شود؛ همانند نصب سرامیک کف می توان با پودر سنگ و سیمان به نسبت ۱ به ۲ نصب آن را انجام داد.

همچنین افزودن چسبF40 شرکت شیمی ساختمان به ملات فوق معادل وزن سیمان بسیار موثر خواهد بود.

۷- پس از ریختن دوغاب تا ۴۸ ساعت از رفت و آمد روی کفپوش خودداری شود.

– در صورت زیر سازی و اجرای مناسب  نیازی به ساب  مجدد نخواهدبود( محصول ارسالی ۱۲ مرحله ساب و پولیش شده در صورت زیرسازی نامناسب ، نیاز به ساب مجدد خواهد بود که از کیفیت کارمیکاهد)

– حتی المقدور از تخلیه محصول با دست خودداری شود، بسته بندی به نحوی است که از هرگونه اشکال در کیفیت محصول در زمان بارگیری و حمل و تخلیه جلوگیری می‌نماید.

– در صورتی‌که از زمان تولید یک ماه نگذشته باشد، تامین رطوبت کافی موجب افزایش مقاومت خمشی و کاهش جذب آب آن خواهد شد.