نصب جدول آب رو پس از مطسح کردن کامل سطح باید انجام شود.

نصب جدول آب رو و آبروسازی به این صورت می باشد که ، پس از انجام عملیات مسطح سازی محل مورد نظر ، ابتدا باید محور خیابانها و پیاده‌روها ، میخکوبی شود.

و سپس با توجه به خط پروژه و تعداد میخهای برداشت شده، حداقل تعداد جدول‌ مورد نیاز را مشخص کنید و سپس اقدام به خاکبرداری محل جداول نمایید.

پیمانکار باید مسیر دقیق جدول‌گذاری را در مسیر مستقیم و در قسمت قوسها ، با رنگ کاملاً مشخص کند.

انجام مراحل جدول‌گذاری باید روی پی مستحکم و یکنواخت صورت گیرد.

در صورت تراز نبودن سطح زمین و یا نامناسب بودن خاک ، پس از انجام مراحل خاکبرداری باید برای رسیدن به تراز مورد نظر با مصالحی مانند سنگ ، ملات یا شفته زیرسازی انجام گیرد .

پس از انجام تراز و نصب جداول آب رو، کار نصب با انجام  بندکشی کامل می شود.

اگر طول مسیر جدول‌گذاری زیاد باشد، لازم است پیمانکار ، طبق نقشه‌ اجرایی ، درزهای انبساط به عرض حداقل ۱۰ الی ۱۵ میلیمتر پیش‌بینی نماید و نصاب محترم این درزها را با مواد مناسبی مانند آسفالت پر نماید.

فاصله بین درزهای انبساط نباید بیشتر از ۶ متر باشد. بعد از کار گذاری جداول طرفین در تراز موردنظر، کف کانال با بتن به عیار۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب کفسازی می شود.

ضخامت این بتن در وسط، حداقل ۱۰ سانتیمتر است که به سمت طرفین که می رود به حالت انحنا به جداول کناری بسته می‌شود و سپس با ملات سیمان به عیار ۱ به ۳  جهت رفع خلل و فرج و ایجاد یک سطح صاف  پوشیده می‌گردد.

اگر قرار باشد وسایل نقلیه از روی محل آب رو عبور نمایند، باید روی جداول از دالهای بتنی به ضخامت حداقل ۱۵ سانتیمتر و یا از شبکه‌های فلزی یا همان آرماتور استفاده شود.

این دالها یا شبکه‌های فلزی، باید در محل خود چنان نصب و محکم شوند که در اثر ضربه و حرکت وسایل نقلیه دچار لقی و شکستگی نگردند.

انجام عمل جدول گذاری به چند روش معمول انجام می شود که شامل موارد زیر می باشد :

انواع جدول گذاری

  •  جدول گذاری با قطعات بتنی که در بالا روش نصب و اجرای آن شرح داده شد.
  •  جدول گذاری نهری
  •  جدول گذاری تک جدول
  • جدول گذاری کتابی

کلام آخر

پیمانکار محترم با توجه به محل انجام پروژه، باید نوع جدول گذاری را انتخاب نماید و با استفاده از قطعات بتنی آماده و یا بتن درجا مراحل این کار را انجام دهد. لازم به یادآوری است انجام هر گونه مشاوره در این زمینه را با خیالی آسوده به مشاوران متخصص ما در شرکت هوم استون بسپارید.