تراورتن بی موج کرم (کد T201)

تراورتن بی موج کرم (کد T201)