تراورتن موج دار شکلاتی (کد T204)

تراورتن موج دار شکلاتی (کد T204)