موزاییک حیاطی یا موزاییک اتوماتیک و پرسی براساس نوع ساخت نامگذاری شده است.
یکی از مصالح پر کاربرد در ساختمان سازی موزاییک اتوماتیک و پرسی می باشد و البته انواع موزاییک بسیار متنوع است.
موزاییک حیاطی نوعی کفپوش محسوب می شود که مواد تشکیل دهنده و ساخت آن عبارتند از سیمان، ماسه، آب، پودر سنگ، رنگ های افزودنی و سنگ دانه می باشد. هوم استون به عنوان یکی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان موزاییک شناخته می شود.
تولید موزاییک پرسی
برای تولید موزاییک حیاطی در روش پرسی ازاعمال فشار توسط دستگاه پرس استفاده میشود که این موضوع  باعث ایجاد تراکم در موزاییک خواهد شد و فشار وارد شده متغیر بوده و بسته به نوع سنگ دانه های به کار رفته در تولید موزاییک و ابعاد آن می باشد. این موزاییک ها نمونه ای از موزاییک های دو لایه ای (قشری) بوده و حتما نیاز به ساب خوردن دارند.

Go to Top